Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
459
en der christelijke waarheid, m. a. w., voor de beoefening
der dengd, moeilijkheden te verduren, gevaren te ondergaan;
dus daardoor zich niet laat afschrikken, weerhouden van het
trouw nakomen zijner plichten.
4. De matigheid bestaat in de genegenheid der ziel, waar-
door wij alle ongeregelde neigingen en begeerten tot verma-
ken , genietingen en wellusten bedwingen , en met name den
smaak en bet gevoel binnen de door Gods wet voorgeschre-
ven, gestelde maat houden.
Vragen over de Les.
1. Welk verschil is er tusschen deugd en deugdelijk werkP
2. Wat verstaat ge door „ zeden der menschen" P
3. Wat wil zeggen „ de zeden der menschen regelen" P
4. Wat verstaat ge door „rede en Evangelie" P
5. Wat zijn natuurlijke deugden, en welke waarde hebben
zij voor de eeuwigheid P
6. Waarom noemt ge sommige deugden : kardinale deugden P
DEIE EI VEERTIGSTE LES.
Van de goede werken.
In de voorgaande les hebben wij geleerd, dat eene dengd
is: Eene genegenheid der ziel, door welke de mensch wel,
d. i., goed , goede werken doet.
Alhoewel die beschrijving eener deugd zoowel louter na-
tuurlijke als bovennatuurlijke deugden omvat, begrepen we
toch genoeg, dat de Catechismus ze maar alléén van booen^
natuurlijke, waarlijk christelijke deugden wilde verstaan hebben.
Wij leidden dit hieruit af, dat de Catechismus hetzelfde is
als de christelijke leering , m. a. w., het kort begrip is van