Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
458
van het Latijnsch woord cardo, d, w. z., deurheDgsel. Dewijl
de beweging eener deur van het hengsel afhangt, beteekent
dat woord verder: alles, waarvan de beweging en de bewer-
king eener zaak voornamelijk afhangt, het hoofdpunt, de
hoofdzaak , de spil waar alles op en om draait. Welnu van
deze vier zedelijke deugden: de voorzichtigheid, de rechtvaar»
digheid, de sterkte en de matigheid, hangt de beoefening van
alle overige zedelijke deugden hoofdzakelijk af; geheel het
zedelijk leven van den mensch rust als het ware op deze
vier deugden, en beweegt, draait er zich op en om, gelijk
eene deur op hare hengsels. Deze vier worden dus te recht
kardinale of ^oo/z/deugden genoemd.
Maar, waarin bestaat nu ieder dier deugden P
1 De Christelijke voorzichtigheid bestaat in de genegenheid
der ziel, waardoor de christen mensch, rekening houdend
met de omstandigheden, waarin hij zich bevindt, kent wat hij
doen of vermijden moet om waarlijk wel te doen, m. a. w.,
om het goede te doen, wat God in de gegevene omstandig-
heden van hem eischt, of verlangt.
Die Christelijke voorzichtigheid wordt de menner, de voer-
man, de bestuurster der deugden genoemd, omdat zij alle andere
deugden leert het juiste midden te houden tusschen datgene,
wat, gelet op de omstandigheden, waarin men zich bevindt,
te veel of te weinig (exces of defect) is. Omdat de „ deugd
in 't midden" bestaat, zegt de H. Bernardus zeer waar:
„Neem de voorzichtigheid weg, en de deugd is geene deugd meer.**
2. De rechtvaardigheid, als kardinale of hoofddeugd be-
schouwd , dus wel te onderscheiden van de Christelijke recht'
vaardigheid gelijk die verstaan wordt in de en V. der
39»te Les, bestaat in de genegenheid der ziel om een ieder
zijn recht te doen wedervaren ; aan een ieder te geven , wat
hem uit rechtvaardigheid toekomt.
3. De sterkte bestaat in de genegenheid der ziel, waardoor
de mensch vastberaden is om voor de belijdenis van Christus