Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
456
zij de zeden der menschen volgens het Evangelie en de rede ten
goede regelen.
Het woord Evangelie is van Griekschen oorsprong, en heeft
velerlei beteekenissen. Gelijk we reeds zeiden, beteekent het
hier de leer van Christus. De Catechismus is het kort begrip
van hetgeen Christus geleerd heeft; dus de korte inhoud van
het Evangelie.
Kinderen, hieruit kan en moet u opnieuw de noodzakelijk-
heid blijken om den Catechismus toch door en door te leeren
kennen, omdat ge uw zedelijk gedrag allereerst moet regelen,
inrichten volgens het H. Evangelie.
Tevens moeten wij ons gedrag regelen volgens de rede,
d. w. z., volgens de uitspraak van ons natuurlijk gezond
verstand. Ons verstand heet gezond, als het niet door eenige
ongeregelde drift, vooral niet door eigenliefde, zinnelijkheid,
eigenbaat of hebzucht ziekelijk aangedaan, beneveld, verduis-
terd wordt, maar friach en onpartijdig zijn oordeel uitspreekt.
Vragen wij ons dus vóór al ons doen en laten , kalm en
ernstig af: Wat zegt mijn gezond verstand daarvan? Om
geheel onpartijdig op die vraag te antwoorden, doen we het
best de vraag zóó te stellen : Wat zou ik antwoorden , als
een ander, voor wien ik noch vóór noch tegen ingenomen
ben, mij raadpleegde en vroeg : Wat dunkt u, vriend! moet,
mag ik, past, betaamt het, en is raadzaam , dat ik in
dit geval dit of dat doe, of nietP Handelen wij volgens het
antwoord, dat we op ons sterfbed een ander zouden wenschen
te hebben gegeven. Intusschen moet de leer van Christus ,
het H. Evangelie, altijd onae eerste en laatste of hoogste
gedragsregel wezen.
Wij moeten ons dus altijd allereerst afvragen : Wat leert
de Catechismus daarvan P Gebiedt of verbiedt de leer van
Christus, het H. Evangelie, blijkbaar dit of dat, waartusschen
ik te kiezen heb, dan moet ik, zonder verdere bedenking ,
doen wat het H. Evangelie gebiedt, laten wat het verbiedt.