Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
25. Kan een Protestant, die te goeder trouw doolt, zalig
worden P En wanneer P
26. Waarom verliest men zijn geloof geheel, als men maar
ééne enkele waarheid niet wil aannemen , of daaraan
vrijwillig twijfelt ?
27. Moet men alle geopenbaarde waarheden niet alleen in
't algemeen gelooven , maar ook van buiten kennen P
Zoo niet alle, welke dan P
28. Welk verschil is er tusschen noodzakelijkheid des mid-
dels, en noodzakelijkheid des gebods P
29. Welk verschil is er tusschen gelooven en belijden P
30. Welk verschil is er tusschen een levendig en een flauw
geloofP Toon znlks in twee kinderen in de kerk. ...
31. Wat wil zeggen : volgens zijn geloof leven P
32. Haal eenige voorbeelden aan van iemand , die volgens
zijn geloof denkt, spreekt, handelt of leeft, en van
iemand die zulks niet doet.
33. Wat wil zeggen: kort begrip^ symbolum ^ artikel?
34. Hoe wordt het Symbolnm nog meer verdeeld, dan in
twaalf artikelen P En welke artikelen behooren tot
ieder der drie deelen P____
35. Waarom staat er voor het 1»«, 2-'^ en S^te artikel in^
en voor het 9<>e en de volgende niet meer P
36. Wat wil zeggen: ik geloof, dat er eene hel is? Waarom
gelooft gij dat er eene hel is P Hoe weet gij, dat God
geopenbaard heeft, dat er eene hel is P Hoe weten de
geloovigen , dat de Kerk — Paus en Bisschoppen —
leert, dat God geopenbaard heeft, dat er eene hel is P
N. B.: Deze laatste vragen kan men op verschillende
geloofspunten toepassen.
37. Wat wil het zeggen: ik gelooi aan God P — ik geloof
God P — ik geloof in God P —