Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
454
de grondslag is, waarom het ook de eerste der goddelijke
en zedelijke deugden genoemd wordt.
8 V. Welke is de voornaamste der goddelijke
deugden ?
A, De liefde; want zonder de liefde kan noch
het geloof, noch de hoop, noch eenige andere deugd
ons ter zaligheid helpen.
De voornaamste, de waardigste, de voortreifelijkste der
goddelijke en zedelijke deugden is de liefde. De Catechismus
geeft als bewijs of reden dezer waarheid aan : de onontbeer-
lijkheid of volstrekte noodzakelijkheid der liefde om zalig te
worden, in den hemel te komen. „ Want, zegt hij, zonder
de liefde kan noch het geloof, noch de hoop , noch eenige andere
deugd ons ter zaligheid helpen Dat wil niet zeggen, dat het
geloof, de hoop en andere deugden zonder de liefde, dus
voor iemand , die in staat van doodzonde is , vruchteloos,
nutteloos zijn ter zaligheid. Verre van daar; want de be-
oefening van het geloof, van de hoop en van andere goede
werken is voor den zondaar het gewone middel om tot be-
keering, en door bekeering ter zaligheid, in den hemel te
komen. (Vgl. volg. Les 8»te V.) Maar d. w. z. dat zonder
de liefde noch het geloof, noch de hoop, noch eenige andere
deugd ons aan de eeuwige zaligheid kan helpen , ons in den
hemel kan brengen. (Vgl. volg. Les lO"^® V.)
9 V. Waarom worden de andere (alle andere,
niet goddelijke) deugden genoemd zedelijke deugden ?
A. Omdat zij de zeden der menschen volgens het
Evangelie en de rede ten goede regelen. (Z>. i, wan-
neer wij deze deugden in alles in oefening brengen ,
dan zal ons gedrag^ onze levenswijs met het Evangelie
en het gezond verstand overeenkomen,)