Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
452
haar grondslag, zonder welke ze niet kunnen bestaan, gelijk
natuurlijkerwijze ook een huis niet kan staande blijven zon-
der grondslag of fondament. Wijders, gelijk een huis, dat
een dwaas man op het zand, op een lossen grondslag bouwt,
spoedig instort, en zeker bij een stormweder geheel en al
invalt; gelijkerwijze verliest men in dit leven alle andere
bovennatuurlijke deugden, indien heur grondslag, het geloof,
instort, verloren wordt. Integendeel, gelijk een huis, dat
een verstandig man op de steenrots, op een solieden, stevigen
grondslag bouwt, tegen regen, wind en storm bestand is,
en hoog , tot twee en meer verdiepingen kan opgetrokken
worden, zonder in te vallen (vgl. Matth. VII. 24 — 27);
gelijkerwijs zijn ook alle andere deugden, als ze op een
levend geloof in Christus, die de steenrots is, gegrondvest
zijn, bestand tegen de stormen der bekoringen, en kunnen
en zullen steeds hooger en hooger zich ten hemel verheden ,
in volmaaktheid toenemen.
Kinderen, deze eenvoudige waarheid, nl., dat het geloof
de wortel en de grondslag is van alle andere bovennatuur-
lijke deugden , en daarom te recht de eerste aller deugden
genoemd wordt, moet u meer en meer overtuigen, hoeveel
er aan gelegen is, dat ge van der jeugd af in eene katho-
lieke school uw onderwijs, uwe opvoeding geniet. Immers
in een katholieke school gaan „ geloof en wetenschap" hand
aan hand, als twee vriendinnen, die met elkaar niet in
strijd kunnen komen , omdat ze beide uit één oorsprong,
uit God, de eenige bron van alle, zoowel natuurlijke als
bovennatuurlijke, waarheid voortkomen. In eene naar den
eisch en het verlangen der katholieke Kerk ingerichte school
staat zeker het geloof op den voorgrond; wordt allereerst
en allermeest de kennis der Christelijke leering noodzakelijk
geacht, omdat de Christelijke leering of de Catechismus het
kort begrip is van hetgeen Christus geleerd heeft en alle
menschen moeten weten en doen om zalig te worden ; edoch
de wetenschap wordt er volstrekt niet geminacht of verwaar-