Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
450
AIb iemand na het Doopsel de goddelijke liefde, de heilig-
makende gratie door eene doodzonde verliest, verliest hij te
gelijk de gaven van den H. Geest en de zedelijke deugden
(maar daarom niet het geloof noch de hoop); krijgt hij door
het waardig ontvangen van het H. Sacrament der Biecht of
door een volmaakt berouw weer vergifienis van zijne dood-
zonde, dan wordt hij in de heiligmakende gratie, in de
goddelijke liefde hersteld en worden hem meteen de zedelijke
deugden en de gaven van den H. Geest opnieuw ingestort.
6 V. Welk is de eerste (niet in waardigheid of
voortreffelijkheid (vgl. V.), maar in wording, of
in volgorde, in de rij) der goddelijke (en van alle
bovennatuurlijke) deugden ?
A. Het geloof.
Ja, het geloof is de eerste of het begin van alle bovenna-
tuurlijke, zoowel zedelijke als goddelijke deugden, in dien
zin, dat het geloof alle bovennatuurlijke deugden voorafgaat,
en zonder het geloof, noch de hoop, noch de liefde, ja
geen enkele wezenlijk bovennatuurlijke deugd kan bestaan.
(Vgl. é'ie V.)
7 V. Waarom wordt het geloof genoemd de eerste
der goddelijke (en van alle overige bovennatuurlijke)
deugden ?
A. Omdat het geloof de wortel en de grondslag
is van alle andere deugden.
Het geloof wordt dus de eerste der goddelijke en aller
overige bovennatuurlijke deugden genoemd, omdat het geloof
ten Iste, in figuurlijken zin, bij wijze van vergelijking gespro-
ken , de wortel is van alle andere bovennatuurlijke deugden.
Gelijk de wortel aan eene plant of aan een boom leven, groei
en bloeikracht geeft, die hij zelf uit den grond trekt; en
gelijk de wortel medewerkt tot het voortbrengen van allerlei