Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
448
lijk goed werk kan doen. (Vgl. l»te V. en S«»« Les, 2'ie V,)
Bovennatuurlijke deugden integendeel zijn deugden, die al
onze natuurlijke krachten te boven gaan, die wij uit ons
zeiven niet kunnen hebben , maar die ons louter door Gods
goedheid ingestort, gegeven worden. Alzoo niet de eerste,
maar de tweede reden, welke de Catechismus aangeeft,
waarom deze drie: het geloof, de hoop en de liefde, godde-
lijke deugden genoemd worden , nl. omdat zij ons onmiddellijk
met Ood bezig houden, is eigenlijk het bepaald kenmerk , dat
de drie goddelijke deugden van de bovennatuurlijke zedelijke
deugden onderscheidt.
Maar, wat nu beteekent die eigenschap, welke de godde-
lijke wezenlijk van de zedelijke deugden onderscheidt, nl.,
dat zij ons onmiddellijk met God bezig houden?
D. w. z., dat zij op God en op God alleen betrekking
hebben ; m. a. w., dat de goede werken, waartoe die drie
deugden ons genegen maken. God in zich zeiven beschouwd,
ja God alléén èn tot voorwerp èn tot beweegreden hebben.
Het voorwerp wordt aangeduid door de vraag : Wat ? Be
beweegreden door de vraag: Waarom ? Dus rijst allereerst de
vraag Wat moeten wij gelooven ?
Al wat Qod geopenbaard heeft. (Vgl. 3-1« Les, 4-1« V.)
Waarom moeten wij dat alles vastelijk gelooven ?
Omdat God de eeuwige waarheid is. (T. a. p. V.)
Wat moeten wij van God hopen ?
De eeuwige zaligheid en alle middelen, die daartoe noodig
zijn. (18>ie Les, 4de V.)
Maar, waarin bestaat de eeuwige zaligheid, of, m. a. w.,
wat is het grootste geluk der zaligen P
A. Gods aanschijn te aanschouwen en in God alle goed te
genieten. (45«" Les, V.)
We hopen dus Qod zeiven in den hemel eeuwig te aan-
schouwen , te bezitten , te genieten.