Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
446
oefenen , b. v., iemand ergens mee helpen, alleen of voor*
namelijk, omdat ik hem volgens mijne natnnr genegen ben;,
een armen man eene aalmoes geven, alleen of voornamelijk ,
omdat ik niet kan zien, kan uitstaan , dat hij zulk gebrek
lijdt, enz., is geene beoefening der deugd , die Christus ons
geleerd heeft, die ons kan zalig maken (iets natuurlijks kan
immers geen bovennatuurlijk uitwerksel hebben). Louter
natuurlijk goed doen, louter natuurlijke deugd oefenen,
gelijk zelfs de heidenen en ongeloovigen soms doen , is geen
deel der Christelijke Eechtvaardigheid , d. i., der Eechtvaar-
digheid , welke Christus ons door zijn woord en voorbeeld
geleerd heeft, en welke wij moeten beoefenen om den hemel
te verdienen, hiernamaals eeuwig zalig te worden. (Vgl.
44ste jjQs, late eu V.) Geeu wonder dus, dat de Cate.
chismus hier niet eens rept, met geen enkel woord spreekt
van de verdeeling der deugden in natuurlijke en bocennatuur-
lijke deugden (vgl. 4'ie V.), maar alleen vraagt: hoevelerlei
bocennatuurlijke deugden er zijn, m. a. w., hoe de Christelijke
deugden in 't algemeen verdeeld worden P
Natuurlijke deugden zijn natuurlijke genegenheden, d. i.
die enkel uit onze natuur (ons natuurlijk verstand en wil,
niet uit de gratie voortkomen, en ons genegen maken om
eenig natuurlijk goed te doen, zonder verder inzicht op God,
den hemel, of het andere leven. B. v. zich van zekere spijzen
onthouden, enkel, omdat de gezondheid het vordert, is een
bloot natuurlijk werk , en de genegenheid daartoe een bloot
natuurlijke deugd van matigheid, die heidenen en onge-
loovigen kunnen bezitten en beoefenen, doch welke met den
hemel niets heeft uit te staan. Die deugden alleen worden
op de openbare scholen geleerd; daardoor kan een kind wei
een fatsoenlijk mensch, maar geen goed christen worden.
2 V. Hoevelerlei bovennatuurlijke, Christelijke
deugden zijn er ?
A. Tweeërlei: goddelyke en zedelijke deugden.