Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
444
begeerlijkheid, in zoover deze aan het verstand en den wil
moet onderworpen zijn ; door welke genegenheid der ziel de
mensch wel, d. i., goed, eenig goed werk doet, zoo dikwerf
de gelegenheid er zich toe aanbiedt.
Hebt ge deze korte verklaring van het wezen eener dengd
goed begrepen, dan knnt ge de volgende vragen gemakkelijk
beantwoorden. Die vragen zelve zullen u nog een meer
helder begrip geven van den aard eener deugd.
Is het al eene deugd als, b. v , iemand zoo in 7 voorbijgaan
zich geneigd gevoelt om dit of dat goed werk te doen P
Neen; want de deugd bestaat niet in eene vluchtige, voor-
bijgaande, slechts eenige oogenblikken durende neiging van
den wil tot het goede; maar is eene bijblijvende , voortdurende
genegenheid der ziel, door welke de mensch wel doet.
Maar, als nn iemand werkelijk iets goeds, een goed werk
doet, dan is dat goed werk toch zeker wel eene deugd.
Dunkt u dat ook niet P
Neen ; een goed werk is geene deugd , ten l«*", omdat het
geene genegenheid der ziel is , maar het gevolg, het uitwerk,
sel, de vrucht eener goede genegenheid. Ten 2«'«, omdat een
goed werk in eene enkele handeling , daad , akte kan bestaan ,
die altijd, hoe dikwijls ook herhaald, voorbijgaande is, terwijl
eene deugd eene voortdurende genegenheid der ziel is, door
welke de mensch wel doet, zoo dikwerf de gelegenheid daar-
toe voorkomt.
Is er dus onderscheid tusschen deugd en oefeningen of akten
van deugd P
Ja; want deugd is de voortdurende wil of genegenheid
tot het goede; oefeningen of akten van deugd zijn slechts
voorbijgaande goede of deugdzame werken, waarover de
Catechismus in de twee volgende lessen spreekt. Herhaalde
oefeningen of akten van deugd versterken de genegenheid
der ziel, door welke de mensch wel doet.