Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
443
Vragen over de 4:1®*® Les.
1. Hoe kan iemand schnldig zgn aan hetgeen een ander doet P
2. Haal een voorbeeld aan van elke der vreemde zonden.
3. Noem de deugden tegen de 7 hoofdzonden.
4. Toon uit den aard der zonden tegen den H. Geest, dat
zij zelden vergeven worden.
5. Toon uit de H. Schriftuur, dat de vier laatste zonden
werkelijk Gods wraak over den zondaar afroepen.
TWEE EN VEERTIGSTE LES.
Yan de ühHstelijke Deugden,
De Christelijke Rechtvaardigheid heeft twee deelen, te
weten : het kwaad laten en het goede doen , of de zonden
vluchten en de deugd oefenen. (398'® Les, V.)
Het eerste deel der Christelijke Eechtvaardigheid is in de
drie vorige lessen uitgelegd. In deze en de twee volgende
lessen handelt de Catechismus over het tweede deel, nl.,
over het goed doen, of de deugd oefenen, en vraagt eerst in
't algemeen :
1 V. Wat is eene deugd ?
A. Eene genegenheid der ziel, door welke de
mensch wel doet.
Tot het wezen, den aard eener deugd worden dus drie
dingen vereischt; 1., eene genegenheid; 2., eene genegenheid
der ziel; 3., eene genegenheid der ziel, door welke de mensch
wel doet,
Eene deugd is dus eene genegenheid, d. w. z., eene bijblij-
vende, voortdurende neiging, stemming, gezindheid, bereid-
vaardigheid der ziel, d. i., der vermogens van de ziel, nl.,
van het verstand en den wil, ja hier ook der zinnelijke