Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
440
te TerBmaden, te verstooten. Zóó zondigen vooral degenen,
die de verbintenis aangaan van zelfs op hun sterfbed de
Heilige Sacramenten te weigeren (de solidairen).
Zij , die niet met opzet, maar slechts nit zwakheid van
wil om aan hunne driften weerstand te bieden, in zonde
voortleven zelfs tot op hun sterfbed toe, zijn daarom nog
niet aan deze zonde tegen den H. Geest schuldig; want ze
doen wel geene oprechte boetvaardigheid, maar zij verachten
ze toch niet; ze gaan wel in hunne zonde voort, maar toch
niet enkel uit boosheid. Zij doen dus geene zonde tegen den
H. Geest. (Vgl. 5'ie V.)
7 V. Waarom worden sommige zonden genoemd
wraakroepende zonden ?
A. Omdat zy door hare groote boosheid Gods
rechtvaardige wraak ook in deze wereld afroepen.
Sommige zonden, {welke, leert het volgend Antw.) worden
wraakroepende zonden genoemd, omdat zij (/cor ^öre eigenaardig
groote boosheid, Qods rechtvaardige wraak, straf, niet alleen in
de andere wereld, in de eeuwigheid , in de hel afeischen ,
als ze niet door oprechte boetvaardigheid vergeven zijn,
maar ook in deze wereld afroepen. Dit doen zij door de boos-
heid , die haar eigen is, altijd en aanstonds, als ze bedreven
worden; maar in zijne oneindige wijsheid straft God die
zonden in deze wereld niet altoos of aanstonds, maar alleen
van tijd tot tijd, dan nl., wanneer eene voorbeeldige straf
noodig is om ook anderen van 't bedrijven dier zonden af
te schrikken , te weerhouden.
8 V. Welke zijn de wraakroepende zonden ?
A. Deze vier: 1. vrijwillige doodslag; 2. on-
knischheid tegen de natuur; 3. verdrukking van
armen, weduwen en weezen ; 4. achterhouden het
loon der werklieden.