Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Ik geloof in God wil zeggen, ik neem met mijn veratand
aan, dat Hij bestaat, waarachtig en mijn laatste einde is.
Dat God mijn laatste einde is wil zeggen : dat ik in God
alleen mijn geluk kan vinden. Wij kunnen alleen in God >
en niet in ai het aardsche ons geluk vinden, omdat ons hart
alléén voor God , en niet voor de aarde geschapen is. Zi©
1ste Les, na de lO'i® Vraag.
Vragen over de Les.
1. Wat beteekent gelooven, zien, begrijpen? of welk ver-
schil is daar tusschen ?
2. Hoe kom ik dan tot de kennis van iets door gelooven
door zien , door begrijpen P
3. Wanneer heb ik een goddelijk geloof P
4. Waarvan ben ik het zekerste: van hetgeen ik op het
gezag van God aanneem, of van hetgeen ik zie, of
begrijp P
5. Wanneer is het geloof in ons eene deugd, en welk
goed doe ik, als ik op Gods gezag geloofP
6. Wat is het voorwerp van ons geloof, of wat moeten wij
gelooven P
7. Wat beteekent openbaren ?
8. W^elke is de beweegreden van ons geloof P Of waarom
moeten wij gelooven P
9. Wat wil zeggen: God is waarachtig? en waarom kan
God niet liegen of bedrogen worden P
10. Op welke eigenschap van God steunt dus ons Geloof?
11. Waarom staat er bij „en de Kerk ons voorhoudt te
gelooven P" En is de leer der Kerk de beweegreden
van ons geloof, of het middel om tot de kennis van
Gods openbaring te komen P
12. Wie verstaat ge hier door „de Kerk" —P Wat... door
ons voorhoudt? — En hoe weet een geloovige, wat d&
Kerk voorhoudt of leert P