Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
435
daarom zeer zelden vergeven worden , kan het ook nog zijn
nat hebben er op te wijzen, waarom men dat soort van zonden
zonden noemt tegen den H. Geest. Van zelf zult ge uit het
hier t. p. en elders in den Catechismus geleerde wel begre-
pen hebben , dal deze zonden eveneens en evenzeer tegen God
den Vader en tegen God den Zoon strijden als tegen God den
H. Oeest. Want ze geschieden rechtstreeks tegen de godde-
lijke barmhartigheid, dus tegen God zeliren. Ja, deze zonden
strijden eveneens en evenzeer tegen God den Vader, en tegen
God den Zoon als tegen God den H. Geest, omdat de drie
goddelijke Personen alle drie maar éénen hetzelfde goddelijk
wezen of dezelfde goddelijke natuur hebben , (e'!«^ Les, 2<>' V.)
en daarom ook alle drie zoowel als even oud of eeuwig, even
wijs en even machtig, (t. a. p. S^i' V.) ook even oneindig
heilig zijn en de zonde oneindig haten. Nochtans worden
aan ieder der drie onderscheidene goddelijke Personen eenige
eigenschappen meer bijzonder toegeschreven , nl. God den
Vader de macht, God den Zoon de wijsheid , en aan God
den H. Geest de heiligheid, d.i., onze heiligmaking (t. a. p.,
6'"' V.) Immers het voornaamste werk van den H. Geest is,
dat Hij de lidmaten der ware Kerk van Christus door de
mededeeling zijner gratiën heilig maakt. En onze heiligma-
king wordt aan den fl. Geest bijzonder toegeschreven, omdat
Hij de Liefde is van den Vader en den Zoon , en uit Gods
liefde onze heiligmaking voortkomt. (13'i« Les, en 7''« V.)
Welnu, juist omdat onze heiligmaking, of de middelen ter
zaligheid den H. Geest bijzonder worden toegeschreven,
worden de zonden , waardoor men die middelen slechts uit
boosheid verwerpt, bijzonder zonden tegen den H. Geest genoemd.
6 V. Welke zijn de zonden tegen den H. Geest ?
A. Deze zes: 1. aan Gods genade wanhopen;
2. vermetel, dat is, zonder deugd op Gods barm-
hartigheid vertrouwen ; 3. eene welbekende waarheid
des geloofs bestrijden; 4. de deugd en genadegunsten