Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Het Symbolum, of de Apostolische geloofsbelijdenis wordt
in drie deelen verdeeld : het eerste handelt over God den
Vader en de Schepping. — Het tweede over God den Zoon
en de Verlossing. — Het derde over God den H. Geest en
de heiligmaking. Het geheel bestaat uit twaalf artikelen.—
Artikel beteekent stuk , lid , deel van een geheel, b. v. de
wet bestaat uit zooveel artikelen... .
Kinderen, 't is niet voldoende , dat men zijn geloof kent
en belijdt, men moet ook volgens zijn geloof leven. Dat is:
ons geloof moet werkdadig zijn, wij moeten het door onze
werken toonen, of zoo denken, spreken en handelen gelijk
het geloof ons leert, 't Zal goed zijn dit punt door eenige
voorbeelden duidelijk te maken. b. v. Hoe zal iemand , die
een levendig geloof heeft, denken en spreken over ziekten,
tegenspoed, rijkdom en armoede, over vermaken der wereld
enz.; en hoe integendeel een wereldsch menschP En welk
verschil van levenswijs zal daarvan het gevolg zijn P Om
echter volgens zijn geloof te kunnen leven, behoort het geloof
levendig, opgewekt te zijn , men moet van de waarheden des
geloofs doordrongen zijn. B. v. Wij gelooven allen, dat
Christus waarachtig in het H. Sacrament tegenwoordig is ;
en toch zijn er velen , ook onder de kinderen , die volgens
dat geloofspunt niet leven , en zich in de kerk oneerbiedig
gedragen x omdat zij aan de tegenwoordigheid van Christus
niet denken, daarvan niet doordrongen zijn. Is men van
zijn geloof doordrongen, b. v. van Christus' waarachtige
tegenwoordigheid in zijn H. Sacrament, dan gevoelt men
daar natuurlijk eerbied, ontzag, eene heilige vrees, die ieder
aan onze houding kan opmerken.
Nota. Ik geloof aan God wil zeggen : ik neem met mijn
verstand aan , dat God bestaat, dat er een God is.
Ik geloof God wil zeggen, ik geloof alles wat Hij zegt;
ik neem met zekerheid aan al wat God veropenbaard heeft,
al wat Hij ons door de H. Kerk voorhoudt, omdat God
waarachtig is, omdat God het gezegd heeft.