Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
421
hoe gemakkelijk hij die zonde op deze of gene wijze, door
deze of gene middelen kan bedrijven zonder betrapt te wor-
den , enz. Verder door een ander door bidden en smeeken
door vleierij of beloften tot eenige zonden aan te sporen
b. V., tot onkuischheid, tot stelen of andere onrechtvaardig
heid, tot het bijwonen van gevaarlijke of slechte gezelschap
pen, tot het lezen of verspreiden van ongodsdienstige of
slechte boeken, couranten, enz.
Ten 2''e, door beschermen, d. w. z., door iemand door woord,
schrift of daad te verdedigen tegen degenen , die hem van
zonde willen weerhouden, of door hem in 't bedrijven zelf
der zonde te beschermen. Op die wijze maken zich aan
vreemde zonden schuldig, b. v., de zoogenaamde advocaten
van kwade zaken, die wetens en willens onrechtvaardige
zaken verdedigen. Ook zij, die terwijl een ander steelt, op
wacht gaan staan, opdat hij niet in handen der politie valle.
Ten , door gebieden, d. w. z., door ten eigen bate mis-
bruik te maken van zijn gezag, zijne macht, of zijnen invloed
om een ander tot kwaad, tot zonde over te halen. Op die
wijze zondigde David, toen hij Joab, zijn veldoverste ge-
bood, bevel gaf ürias, wiens dood hij wenschte, vooraan in
de gelederen te plaatsen , waar de strijd het hevigst is, en
hem dan in den steek te laten, opdat hij getroffen zou worden,
omkomen, sneuvelen. Daarom dan ook sprak God door den
mond van zijn profeet Nathan tot David: „ ürias hebt gij
vermoord door het zwaard, hem doen omkomen door het zwaard
der zonen Jmmons" (2'i^ Boek der Koning, XI. 14. 15 ; XII. 9.)
Op die wijze maken zich ook aan vreemde zonden schuldig,
b.v., ouders, die dermate hun plicht vergeten, dat ze hunne
kinderen gebieden te stelen , of eenig ander kwaad te doen.
In zulk geval mogen kinderen hun niet gehoorzamen. (Vgl.
SGste Les, 7*1« V.) Eveneens maken zich aan vreemde zonden
plichtig bazen of meesters, die hunne onderdanen zouden
gebieden op Zon- en feestdagen verboden werk te verrichten,
of hun gedaan geven , als ze het niet doen, enz.