Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
420
Uit deze verklaring van den aard van vreemde zonden
zult ge gemakkelijk begrijpen, hoe, of waarin vreemde zonden
wezenlijk verschillen van de erfzonde , en van onze eigene
zonden.
Vreemde zonden verschillen hierin van de erfzonde, dat
ï we deze, nl. de erfzonde, niet door eigen daad of wil bedre-
ven hebben. (39«^ hes, V.)
Vreemde zonden verschillen van onze eigene zonden, van
de zonden, die wij zelf, persoonlijk bedrijven, hierin, dat
we vreemde zonden niet door ons zeleen , maar door anderen
bedrijven. Toch zijn vreemde zonden in iX^ onze dadelijke
zonden, dat icij tot dezelve door eigen daad, door eigen wil,
op eenige wijze, nl. door vrijwillige woorden of werken ot
door verznimenis helpen, medewerken, l«een2deV.)
Op tiegen wijzen, manieren kan men tot de zonden van
anderen helpen, medewerken , m. a. w., schuldige oorzaak
zijn , dat anderen zonden bedrijven , die ons juist om onze
medehulp mede aangerekend worden. De zes eerste manieren
geschieden door woorden of werken; de drie laatste door
verzuimenis.
Welke zijn nu die manieren, of, m. a. w,:
2 V. Hoe geschieden de vreemde zonden ?
A. Door aanraden, besehermen, gebieden, prijzen,
mededeelen , behagen nemen , niet straffen , niet be-
letten , niet overdragen.
Telt maar op uwe vingers uit en gij zult bevinden, dat de
Catechismus werkelijk negen manieren opsomt, waarop men
zich aan vreemde zonden kan plichtig, schuldig maken.
Ten J.««, door aanraden, d. w. z., door in een ander de
genegenheid tot het bedrijven eener zonde op te wekken, of
hem te versterken in zijn reeds opgevat voornemen, plan om
deze of gene zonde te bedrijven, b. v., door hem voor te
stellen, wat voordeel, pleizier hij in die zonden zal vinden ; —