Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
l
419
Deze vier onderdeelen van dadelijke zonden worden in
deze les in bijzonder verklaard.
1 y, JVat zijn vreemde zonden ?
A. Zonden , die wel door anderen bedreven, maar
ons mede aangerekend worden, omdat wij tot dezelve
op eenige wijze geholpen hebben.
De Catechismns leert ons in dit antwoord omtrent de
vreemde zonden, drie dingen, drie zaken of punten.
Ten l^te^ dat de vreemde zonden, ware, wezenlijke zonden
zgn. Immers op de vraag : Wat zijn vreemde zonden ? luidt
het eerste gedeelte van het antwoord: Zonden, d. w. z., we-
zenlijke , ware zonden , vrijwillige overtredingen van de wet
Gods. (39"« Les, 3^6 V.)
Ten 2de, wat de vreemde zonden eigenaardigs hebben, wat
aan die zonden eigen is, en waardoor ze wezenlijk verschillen
van de erfzonde en van de zonden, die wij persoonlijk, zelf
bedrijven.
Gelijk uit het tweede gedeelte van het antwoord van den
Catechismus blijkt hebben vreemde zonden dit eigenaardigs,
dat ze wel door anderen bedreven, maar nochtans door God
ons mede aan- of ^toegerekend worden.
Ten 3«!«, geeft het antwoord van den Catechismus in zijn
derde gedeelte de reden op, waarom de vreemde zonden,
alhoewel door anderen bedreven , ons nochtans mede aange-
rekend worden, nl., omdat wij tot dezelve op eenige wijze ge-
holpen hebben.
Vreemd beteekent hetzelfde als: niet eigen, maar van een
ander.
Vreemde zonden zijn dus zonden van anderen, of, gelijk
de Catechismus het uitdrukt, zonden , die wel door anderen
bedreven worden, maar waaraan wij medeplichtig zijn, omdat
wij tot dezelve op eenige manier geholpen hebben.