Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
418
2. "Waarom noemt men groote zonden doodzonden en kleine
dagelijksche ?
3. Wat is er noodig tot eene doodzonde ? Wanneer een
van de drie vereischten geheel ontbreekt, is het dan
nog eene zonde ?
4. Hoe kan een zware overtreding in zich, toch maar een
kleine zonde zijn P
5. Wanneer is de dagelijksche zonde vooral gevaarlijk?
6. Noem nit de 24®" Les eenige middelen om eene slechte
gewoonte van dagelijksche zonden te verbeteren.
7. Geef een korte verklaring van vr, 11 over de gevolgen
der dagelijksche zonden.

EEU m VEERTIGSTE LES.
Tan de verschillende soorten van tladelijke zonde
in het bijzonder.
Uit de vorige les weten wij , dat de dadelijke zonde, in 7
algemeen, tweeërlei is: doodzonde en dagelijksche zonde. (3''" V.)
In deze les onderscheidt de Catechismus vier bijzondere
soorten van dadelijke zonden.
Immers er zijn ten 1»", dadelijke zonden, die wij zelf niet
doen , maar die wij een ander helpen doen. Deze soort van
zonden noemt men vreemde zonden , en daarover handelt de
Iste en 2Je V. dezer les.
Ten zijn eenige dadelijke zonden, uit haar aard, hoofd-
bronnen van vele andere zonden. Deze soort van zonden
noemt men hoofdzonden, (S-J® en V.)
Ten S«"«, bevatten sommige zonden eene eigenaardige boosheid
en afschuwelijkheid. Tot deze soort behooren de zonden,
welke men noemt zonden tegen den H. Geest en gde y^j ^
en de wraakroepende zonden. (7*1® en 8«" V.)