Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vragen over de Les.
1. Op hoeveel manieren kan men dadelijke zonden bedrijven?
Haal van ieder een voorbeeld aan,
C 27
417
Ten B'i«, tij, de dagelijksche zonden , verbinden ons tot tijde-
lijke straffen, hier op aarde (door ziekten , tegenspoed, gees- *
tesk wellingen, b. v. droefheid, verdriet, moedeloosheid, )
kortom door alles wat ziel en lichaam hindert) — of hier-
namaals in het vagevuur te ondergaan , uit te boeten.
Kinderen, bij het einde dezer Les zult ge het verschil
tusschen dood- en dagelijksche zonden onder alle opzichten !
beter verstaan. Ten wat betreft beider aard. Doodzonde
is eene zonde, zóó strijdende tegen de wet Gods, dat zij ons
berooft van de goddelijke liefde, die het leven onzer ziel is
(4-1® V.), terwijl dagelijksche zonde eene zonde is, ook wel
strijdende tegen de wet Gods , maar zóó, dat zij de godde-
lijke liefde niet wegneemt. (Q^« V.)
Ten 2J% betrekkelijk de vereischte voorwaarden. Opdat eene
zonde doodzonde zij, moet ze gedaan worden met genoegzame
kennis en genoegzaam vrijen wil, en grootelijks strijden
tegen de eer van God of het welzijn van ons zeiven of van
onzen naaste. (5^® V.) Indien ééne dezer drie voorwaarden
ontbreekt, is eene zonde slechts dagelijksche zonde. (10<ie V.)
Ten S*!®, betrekkelgk beider uitwerkselen, a) Door de dood-
zonde verliezen we de goddelijke liefde en de verdiensten
van onze goede werken; de dagelijksche zonden doen ons
enkel in de liefde Gods verflauwen.
b) De doodzonde brengt ons tot de eeuwige strafien der
hel; de dagelijksche zonden verbinden ons enkel tot tijdelijke
strafien, d. i., waaraan eens een einde komt, die hier of
hiernamaals maar een tijd duren , terwijl de strafien der hel
zonder einde zijn, eeuwig duren.