Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
416
Rechtstreeks en middellijk. Middellijk door de dadelijke
gratiën te verminderen. Deze toch dienen om ons de dengd
te doen oefenen en ons de zonde te doen vluchten. Welnu ,
krijgen we ter oorzake van de dagelijksche zonden , vooral
die we met voorbedachten rade bedrijven , minder dadelijke
gratiën, minder hulp en bijstand van God om de zonden te
vermijden , dan zullen we blijkbaar te gereeder in dagelijk-
sche zonden, ten laatste in doodzonde vervallen, hoe meer
dagelijksche zonden ons in de liefde Gods doen verflauwen.
Rechtstreeks, doordien ze de neiging tot hot kwaad steeds
meer en meer in ons doen toenemen. Zoo zal, b. v., iemand,
die geheel vrijwillig herhaaldelijk de wet Gods in eene kleine
zaak overtreedt, of ten halve toestemt in iets wat grootelijks
met de wet Gods strijdt, moeilijker aan grootere, heviger
bekoringen weerstaan, ook omdat de kwade begeerlijkheid
steeds toeneemt, hoe meer men ze involgt.
't Is er mee gelijk met kleine lichamelijke gebreken of
ziekten, die men verwaarloost. Deze verminderen langzamer-
hand de lichaamskrachten , verzwakken, ondermijnen allengs
de gezondheid en zijn niet zelden de aanleidende oorzaak van
eene ernstige ziekte, ja van den dood. Hoevelen sterven
ten gevolge van eene verwaarloosde verkoudheid! Geheel
vrijwillige dagelijksche zonden, vooral tegen het 1»", 6''« en
gebod, verslappen dagelijks het geestelijk leven der ziel,
en zijn niet zelden oorzaak, dat eene ziel kwijnt, tot schul-
dige lauwheid en traagheid in den dienst van God, en
eindelijk tot doodzonde vervalt.
Voorzeker ernstige reden voor een ieder om te zorgen zich
geene gewoonte van eenige dagelijksche zonde te maken.
Vrijwillige dagelijksche zonden niet tellen, als niets beschou-
wen , versmaden, leidt ten verderve. „ Die het kleine ver-
smaadt, gaat allengskens ten gronde** {Eccli. XIX. 1.) „Die
getrouw is in het geringe, is ook in het grootere getrouw, en die
in het geringe onrechtvaardig is, is ook in het grootere onrecht'
vaardig:* {Luc, XVI. 10.)