Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
A. Het Symbolum des Geloofs van de Apostelen
gemaakt, en in twaalf artikelen verdeeld.
Het kort begrip, dat is: de korte inhoud, of de korte
samenvatting van alles wat wij moeten gelooven, is het
Symbolum des Geloofs.
Symbolum wil zeggen: merk of kenteeken, hier waaraan
men Christenen kan kennen. Ook leuze, wachtwoord. Ook
korte samenvatting; formulier, belijdenis (des Geloofs).
22 V. Zeg de twaalf artikelen des Geloofs.
A. 1. Ik geloof in God, den Vader almachtig,
Schepper van hemel en aarde;
2. En in Jesus Christus zijnen éénigen Zoon
onzen Heer;
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruist, gestorven en begraven ;
5. Die is nedergedaald ter helle , den derden dag
verrezen van de dooden ;
6. Die is opgeklommen ten hemel, zit aan de
rechterhand van God den Vader almachtig ;
7. Van daar zal Hij komen oordeelen de leven-
den en dooden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest;
9. De Heilige Katholieke Kerk, Gemeenschap
der Heiligen ;
10. Vergilfenis der zonden ;
11. Verrijzenis des vleesches ;
12. Het eeuwig leven. Amen.