Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
415
A. Ten 1. Zij doen ons in de liefde Gods ver-^
flauwen ; ten 2. zij maken ons gereed tot meerderen
val ; ten 3. zij verbinden ons tot tijdelijke straffen.
De dagelijksche zonden doen ons een drievoudig kwaad,
d. i., schade of nadeel. Ten zij doen ons in de liefde Gods
wel verflauwen, maar verminderen die niet ; want verminder-
den ze in ons de goddelijke liefde of de heiligmakende gratie
rechtstreeks, dan zouden vele dagelijksche zonden ten laatste
eene doodzonde uitmaken , ons van de goddelijke liefde be-
rooven , ons de goddelijke liefde doen verliezen. En dat is
toch niet zoo. Immers juist het hoofdverschil tusschen dood-
zonde en dagelijksche zonde is, dat de dagelijksche zonde de
goddelijke liefde niet wegneemt, maar ons alleen in de liefde
Gods doet verflauwen.
En hoe doen vooral geheel vrijwillige dagelijksche zonden
ons in de liefde Gods verflauwen P
A. Door den overvloed van dadelijke gratiën in ons te
verminderen.
Diensvolgens doen ze de levendigheid, de vurigheid van
de goddelijke liefde in ons verflauwen ; doen ze de vriend-
schap tusschen ons en God verkoelen, gelijk de vriendschap
tusschen vrienden verflauwt, als de een jegens den ander
in kleinigheden misdoet, weinig oplettendheid, dienstwillig-
heid betoont, enz., en zóó zijn ze middellijk oorzaak, dat
we door onze goede werken en het ontvangen der Hfl. Sa-
cramenten weinig in do heiligmakende gratie toenemen , en
minder dadelijke gratiën ontvangen.
Ten 2'e, zij maken ons gereed tot meerderen ml, d. w. z.,
vrijwillig bedreven dagelijksche zonden, vooral die, waaraanmen
gehecht is, waarvan men zich niet wil beteren, bereiden ons
voor om in meerdere en zwaardere, meer voorbedachte dage-
lijksche zonden te vallen , en eindelijk in doodzonde.
En hoe doen ze ons dat kwaad P