Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
401
Eene doodzonde doodt dus onze ziel geestelijker wijze en
maakt ons aan den eeuwigen dood, de eeuwige verdoemenis,
m. a. w., aan de eeuwige straüen der hel schuldig. en V.)
Juist omdat de doodzonde ons berooft van \iQi bovennatuur»
lijk leven onzer ziel, wordt deze soort van zonde doodLondiQ
genoemd.
Kinderen , om dit good te verstaan , moet gij weten , dat
onze ziel een tweevoudig leven heeft. Het eene is natuurlijk^
en bestaat in het denken en willen. Het andere is booenna*
t uur lijk, en bestaat in de liefde of vriendschap Gods, welke
we door de heiligmakende gratie waardig worden. Door de
heiligmakende gratie toch is onze ziel schoon en aan God
aangenaam en wordt ze van God bemind. Les, S^^e V.)
De doodzonde neemt het natuurlijke leven der ziel niet
weg, maar berooft haar van het bovennatuurlijke leven;
want door de doodzonde wordt de liefde Gods verloren.
(21''te Les, V. en deze Les 6'« V.) Wijl echter, zoolang
we natuurlijker wijze leven, het kwaad dat ons de doodzonde
doet (6'!« — V.), nog herstelbaar is, kan men de dood-
zonde ook met recht eene doodgevaarlijke ziekte noemen,
althans ze daarbij vergelijken.
5 V. Wanneer is eene zonde doodzonde?
A. Als zij gedaan wordt met genoegzame kennis
en genoegzamen vrijen wil, en grootelijks strijdt tegen
de eer van God of het welzijn van onzen naaste.
Opdat eene zonde doodzonde zij, moeten dus drie voor-
waarden , zaken samengaan. Ten , moet zij gedaan wor-
den met genoegzame kennis. Ten 2'® met genoegzamen vrijen wil,
en ten 3^«, gbootelijks strijden tegen de eer van God of het
welzijn van onzen naaste.
Om den aard eener eigenlijk gezegde zonde (39^"; Zes, 4'ie V.),
en vooral het verschil tusschen doodzonde en dagelijksche zonde
eenigszins duidelijk te maken, moet ik u bijna elk woord
C 26