Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
399
De Catechißmus voegt er die woorden: of door eigen wil,
ien bij, om van den anderen kant ook een ieder duide-
lijk te maken, dat zonder toestemming van den eigen wil er
geene dadelijke zonde kan bestaan. B. v. in den slaap doe ik
met de daad iets, wat uit zijn aard groot kwaad zou wezen,
indien ik het volkomen wakker , ook enkel met den wil zou
bedrijven; maar nu is 't gebeurd geheel zonder mijn wil, of
wakker zijnde, geheel tegen mijn wil, dan is die daad ook
geene eigenlijk gezegde dadelijke zonde. Want eene dadelijke
zonde is eene zonde, die wij door eigen daad, uitwendig
met toestemming van onzen eigen wil, of enkel inwendig
door eigen wil, in één woord : vrijwillig bedrijven.
Dat men dadelijke zonde alléén inwendig, en in- èn uit-
wendig kan bedrijven, blijkt nog duidelijker uit de
2 V, Op hoeveel manieren geschiedt de dadelijke
zonde ?
A. Op vijf manieren: door woorden, werken,
gedachten , begeerten en verzuimenia.
De dadelijke zonde geschiedt op vijf manieren , waarvan
de twee eerste manieren voorbeelden zijn van wezenlijke uit'
wendige dadelijke zonde; de twee enkel inwendige
dadelijke zonde, terwijl de vijfde manier of enkel inwendige
of tevens uitwendige dadelijke zonde wezen kan.
De dadelijke zonde geschiedt ten 1"«, door woorden, b. v.,
door godslastering (vgl. Les, V.), door onkuische
gesprekken, gezangen of liedjes, (27"« Les, 6''« V.); door
valsche getuigenis, leugentaal, kwaadspreken of lasteren,
(28«« Les , 7de V.)
Ten 2''e, door werken, b. v. door zonder wettige reden
slaafsche werken te verrichten op Zon- en Feestdagen (25«®
Les, 5''e V.), door zonder wettige macht en reden iemand te
dooden, te kwetsen of merkelijk te hinderen, door onkuische
werken met zich zelven of met anderen (27«® Les ^ 2de en