Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
397
en rechtvaardigheid, welke hij van God ontvangen had ,
maar verloren heeft, alleen voor zich zeiven, en niet te gelijk
ook voor ons verloren heeft; of dat hij besmet door de zonde
van ongehoorzaamheid, enkel den (lichamelijken) dood en
lichamelijke strafien op geheel het menschelijk geslacht heeft
overgebracht, maar niet tevens de zonde, die de dood der
ziel is; hij zij in den ban; omdat hij den Apostel tegenspreekt,
waar hij zegt {Brief aan de iJom. V. 12.): „Door éénen mensch
(Adam) is de zonde in deze wereld gekomen , en door de
zonde de dood; — en aldus is de dood op alle menschen
overgegaan , dewijl allen (in Adam) gezondigd hebben."
Kinderen , uit deze kwade gevolgen der erfzonde zult ge
te beter begrijpen, hoe groote weldaad Christus ons bewezen
heeft door het instellen van het H. Doopsel, omdat de erf-
zonde alleen door het Doopsel vergeven wordt. (31»« Les,
3d, _ 5Je V.)
Bedanken we God toch dikwijls, dat Jesus Christus, louter
uit liefde jegens ons, door zijn lijden en dood ons nit de
slavernij des duivels verlost, en aanstonds na onze geboorte
door het H. Sacrament des Doopsels ons vergifienis der erf-
zonde geschonken en in het recht op den hemel hersteld heeft,
(vgl. 8"» Les, ] i-i« V., en verder 9''«, lO'i' en 31»« Les.)
Vragen over de 39-'® Les,
1. Welk verschil is er tusschen de christelijke rechtvaardig-
heid en die, waarover gesproken wordt in het zevende
gebod P
2. Toon uit het Evangelie , dat de goede werken ter zalig-
heid noodzakelijk zijn.
3. Waaruit blijkt, dat de erfzonde èn voor Adam èn voor
ons een doodzonde is P En waarom was zulke kleine
overtreding in zich , zulk groot kwaad P
4. Is er ook eene zonde, die dadelijke en erfzonde te gelijk isP