Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
ziel en lichaam heeft aangenomen , voor ons geleden heeft,
gestorven is, en ten derden dage wederom van den dood is
opgestaan. 4« Dat die ééne God de goeden loonen zal met
het eeuwig leven, of den hemel; en de kwaden straffen met
eene eeuwige hel.
De vier punten moeten wij weten uit noodzakelijkheid dei
middels. Dat wil zeggen : de kennis van die punten is zulk
een noodzakelijk middel om in den hemel te komen, dat wie
deze niet kent, al ware het zonder zijn schuld , toch niet
zalig kan worden. Wanneer men echter met Gods gratie
doet, wat men kan, zegt de H. Thomas , dan zal God zor-
gen , dat men , op welke wijze ook , tot de kennis van die
punten komt.
19 V, Wat wil zeggen^ dat men eenige stukken
des Geloofs moet weten uit noodzakelijkheid des gehods?
A. Dit wil zeggen , dat men op zware zonden
verplicht is deze te weten , als men kan.
20 V. Welke stukken des Geloofs moet men weten
uit noodzakelijkheid des gehods ?
A. Het Onze Vader, de twaalf artikelen des Ge-
loofs , de tien geboden Gods, de vijf geboden der H.
Kerk, de HH. Sacramenten, bijzonder die men moet
ontvangen , en ieder de plichten van zijnen staat.
Dit weten wil ook hier zeggen, genoegzaam verstaan, zoo-
dat men , over den inhoud ondervraagd , daarop voldoende
kan antwoorden.
De kennis van deze punten is wel geen volstrekt nood-
zakelijk middel om in den hemel te komen; want men kan
zalig worden, al kent men ze niet; wij zijn tot die kennis
slechts gehouden om een bepaald gebod ran God, en zooals