Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
391
4 V, Hoevelerlei is de zonde?
A, Tweeërlei: erfzonde en dadelijke zonde,
5 V. Wat is de erfzonde?
A. De zonde, welke alle menschen van onzen
-eersten vader Adam overerven.
De erfzonde is de zonde, welke alle menschen, uitgenomen
de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria (S^te Les,
yje — lO'ie V.) van onzen eersten vader Adam overerven, en welke
daarom ter onderscheiding van de zonden, welke wij door
•eigen wil, door eigene daad bedrijven, erf zonde genoemd yrordi.
De zonde, welke in ons menschen, als afstammelingen van
onzen eersten vader Adam, in hare gevolgen ^^y^o^w/tf genoemd
wordt, heeft Adam, de stamvader aller menschen, van geheel
het menschelijk geslacht, met de daad bedreven door van de
verboden vrucht te eten. (S'^e Les, ö'i« V.) Persoonlijk deed
Adam daardoor eene eigenlijk gezegde dadelijke zonde. Door
zijn eigen wil toch en door zijn eigene daad beging hij eene
overtreding van de Wet Qods V.); want God had hem per-
soonlijk, en wel als stamvader van het menschelijk geslacht,
op stellige wijze verboden te eten van den boom der kennis
van goed en kwaad.
Door die wet, dat gebod Gods te overtreden, deed Adam
zelfs eene doodzo'h^^, omdat God hem de wet uit een groot
doel, groot inzicht had voorgeschreven, nl. ter erkenning van
zijne opperste heerschappij, en 'smenschen afhankelijkheid.
Door die doodzonde van ongehoorzaamheid heeft Adam
zich zeiven en ons, zijne nakomelingen, onnoemelijk veel en
groot kwaad gedaan.
Zich zeiven. Want willen wij katholiek zijn , dan moeten
we belijden , dat Adam door die zonde aanstonds de heilig-
heid en rechtvaardigheid , (den staat van de heiligmakende
gratie), waarin hij geplaatst was, verloren heeft, en de gram-
schap en verontwaardiging Gods heeft ingeloopen, en daarom