Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
389
zijn , genoeg is om in den hemel te komen. Die dwaalleer
bestrijdt de Catechismus in de 1'" V. dezer Les, luidend:
1 V. Is het u-are geloof alléén genoeg om in den
hemel te komen ?
A. Neen; men moet ook de Christelijke Recht-
vaardigheid onderhouden.
Neen; het ware geloof alléén, zonder goede werken, is
voor degenen , die tot de jaren van verstand gekomen zijn ,
niet genoeg om in den hemel te komen. In de 16''f eeuw
leerde Maarten Lnther, dat het ware geloof alléén genoeg is
om in den hemel te komen. Maar die leer is valsch, is eene
ketterij. Dit blijkt, gezwegen van andere bewijsgronden,
reeds genoegzaam uit het antwoord, dat Christus gaf aan den
jongeling, die Hem vroeg: „Goede Meester! wat goeds zal
ik doen, opdat ik het eeuwige (zalige) leven hebbe. Wat
moet ik doen, om het eeuwige leven te verkrijgen ?" Indien
de vermelde leering van Luther waar was, had Christus
moeten antwoorden: Geloof maar; dat is genoeg om het
eeuwige leven te verkrijgen, om in den hemel te komen.
Doch, wijl die leering valsch is, kon Christus , de eeuwige
waarheid, die niet liegen of bedriegen kan, dit antwoord niet
geven. Welk antwoord gaf Hij dan P Dit: „Indien gij tot
het leven wilt ingaan, onderhoud de geboden," (Matth. XIX.
16. 17.; Mare. X. v. 17 en volg.), m. a. w., vlucht de zonden
en beoefen de deugd ; onderhoud de Christelijke Eechtvaar-
digheid. Want om in den hemel te komen is het ware geloof
alléén niet genoeg, maar moet men ook de Christelijke Recht-
vaardigheid onderhouden. Deze bestaat in het onderhouden der
geboden, en heeft twee deelen. Dit leert het antwoord op de
2 V. Hoeveel deelen heeft de Christelijke Recht-
vaardigheid ?
A. Twee deelen, te weten : het kwaad laten en het
goed doen, of de zonden vluchten en de deugd oefenen.