Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
388
YÜFDK DEEL.
Van de Christelijke Rechtvaardigheid.
KEGEI EI DERTIGSTE LES.
Tan de zoude.
De Christelijke leering kan men gevoeglijk verdeelen in
vijf voorname deelen , waarvan het eerste handelt over het
Geloof; het tweede over de Hoop; het derde over de Liefde;
het vierde over de HH. Sacramenten , en het vij/de over de
Christelijke Rechtvaardigheid. (Vgl. l'te Les, V.)
De Catechismus handelt dus in zijn vijfde deel over de
Christelijke Rechtvaardigheid, en leert allereerst, waarin deze
niet enkel bestaat; vervolgens waarin ze bestaat, m. a. w.,
wat er toe vereischt wordt, of hoeveel deelen ze heeft, en
legt de twee deelen, waaruit ze bestaat, nl. in de zonden te
vluchten en de deugd te oefenen , ieder in *t bijzonder uit.
Immers de 39«« tot en met de 41«* Les handelt over de
zonden. De 42«® — 44«® Les handelen over de deugden en
goede werken. Eindelijk handelt de 45«®, de laatste Les,
over de vier uitersten des menschen , met name over hel en
hemel, die het loon of de straf zijn van de beoefende of ver-
waarloosde Christelijke Rechtvaardigheid. Na den dood toch
zullen we in het oordeel ter helle verwezen worden, indien
we de Christelijke Rechtvaardigheid niet beoefend hebben,
doch den hemel tot loon krijgen, indien we in de beoefening
der Christelijke Rechtvaardigheid sterven.
Het zou eene grove dwaling zijn, te meenen, dat de Chris-
telijke Rechtvaardigheid enkel bestaat in het ware geloof,
m. a. w., dat het ware geloof alléén, zonder de werken des
geloofs, voor degenen, die tot de jaren van verstand gekomen