Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
387
begonnen , het gebed en het dikwijls ontvangen der
HH. Sacramenten.
't Is ook van zeer groot belang, de meer onmiddellijke
voorbereiding goed te doen, de zoogenaamde bruidsdagen
zonder zonde, zonder bevorderen van misbruiken, in veel
gebed en godsdienstige stemming door te brengen. —
Kinderen, gij weet, dat er verschillende levensstaten be-
staan: de priesterlijke, de kloosterlijke, de gehuwde en
ongehuwde ook in de wereld. De ongehuwde is volgens
Christns' leer veel voortreffelijker dan de gehuwde; gij moet
echter dien staat aangaan, waartoe God u geroepen heeft,
en daarom is het zaak reeds vroeg te beginnen de middelen
te gebruiken, die de Catechismus hier aangeeft.
De Catechismus geeft in zijn antwoord vier middelen aan
om tot een gelukkig Huwelijk te geraken. Drie dezer mid-
delen zijn in elk geval heilzaam om een zaligen levensstaat
te kiezen: a) een braaf en zuiver, kuisch leven van zijne
jeugd af; b) het gebed, en c) het dikwijls waardig ontvangen
der HH. Sacramenten van Biecht en Communie, ten minste
om de maand of op de hooge feestdagen. (33"' Les, ISJ® V.;
35»« Les, 4''" V.)
Vragen over de 38^« Les.
1. Noem de voornaamste levensstaten.
2. Hoe weten wij, dat de maagdelijke staat verhevener is
dan de huwelijke P
3. Mag ieder trouwen die wil; en wie trouwen mag, kan
die trouwen met wie hij wil P
4. Ontvangen allen bij het Huwelijk evenveel gratie ?
5. Hoevelerlei is de voorbereiding P