Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
386
Geeft dit Sacrament aan hen, die het waardig ontvangen,
de eerste heiligmakende gratie, of de vermeerdering der
heiligmakende gratie P (30'" Les, , IS'i», 18'" — 20'" V.)
5 V. Welke bijzondere gratiën geeft het H. Sacra-
inent des Huwelijks ?
A. Ten 1. Om kinderen tot Gods eer te verkrijgen
en op te voeden ; ten 2. om in liefde en vrede te
leven ; ten 3. om de verdere lasten en plichten van
den huwelijken staat naar behooren te dragen.
Krijgen ook zij, die het Sacrament des Huwelijks weten»
en willens in slaat van doodzonde ontvangen, deze gratiën P
Neen ; omdat zij het zonder de vereischte gesteltenis ont-
vangen. Daarom doen zij eene groote zonde van heiligschennis.
(30»" Les, ll'i', 12'" V.)
Is er voor hen , die heiligschennenderwijs dit Sacrament
zonden ontvangen hebben, geen middel meer over om weer
hersteld te worden in de heiligmakende gratie en om het recht
ie krijgen op voornoemde dadelijke gratiën, die hun in den
huwelijken staat toch zoo noodig zijn P
Zeker kunnen die ongelukkigen door eene goede Biecht
weer hersteld worden in de heiligmakende gratie, en op
goeden grond mag gezegd, dat zij door eene goede Biecht
tevens het recht krijgen op de bijzondere dadelijke gratiën
van het H. Sacrament des Huwelijks.
6 V. Kan het Huwelijk ontbonden worden ?
A. Neen ; tenzij door den dood.
7 V. Welke is de beste weg tot een gelukkig Hu-
welijk ?
A. Een braaf en zuiver leven van zijne jeugd af,
eene eerbare verkeering met toestemming zijner ouders