Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
385
Heeft iemand tegen het gebod der H. Kerk een gemengd
huwelijk aangegaan, dan mag hij niet openbaar tot de H.
Sacramenten worden toegelaten, dan nadat den Bisschop een
stuk zij verstrekt, onderteekend door de katholieke partij en
dezer Pastoor en twee getuigen , waarin ze getuigen, dat de
katholiek berouw heeft over zijne zonde, bedreven door over-
treding van het verbod der Kerk, en dat hij rechtzinnig belooft:
a) naar vermogen de bekeering van de onkatholieke weder-
helft te bewerken, (m. a. w., zich wil beijveren den onkatholiek
door stichtend voorbeeld, gebed en gepaste vermaning, langs
den weg der overtuiging, tot de ware Kerk te brengen);
b) dat hij zorg zal dragen , zooveel mogelijk , dat alle kin-
deren in den katholieken godsdienst worden opgevoed ;
c) dat hij de aan de geloovigen gegeven ergernis zal her-
stellen. (Vgl. Coli. Epist. T. II. p. 381.)
3 V. Voor wien moet het Huwelijk icorden aan-
gegaan ?
A. Het moet geschieden voor den eigen Pastoor
of voor eenen Priester, door den Pastoor gemachtigd,
en voor twee getuigen.
De overeenkomst, die voor den ambtenaar van den burger-
lijken stand wordt aangegaan, m. a. w., het trouwen op het
stad- of raadhuis, is voor katholieken geene huwelijksverbin-
tenis , geen Sacrament, maar enkel de aflegging van zekere
verklaringen, en onderhouding van zekere formaliteiten, die
door de burgerlijke overheid zijn voorgeschreven.
4 V. In welken staat moet het H. Sacrament des
Huwelijks ontvangen worden
A. In staat van gratie.
Waarom moet het H. Sacrament des Huwelijks in staat van
gratie ontvangen worden ?
C 25