Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
384
elkaar voor man en Trouw nemen, of, gelijk de Catechismus
zegt: Een Sacrament, waardoor man en vrouw wettig voor God
en de H. Kerk verbonden worden door den huwelijksband.
b) Dat uitwendig teeken beteekent, en c) geeft eene bij-
zondere gratie , nl. de gratie om de plichten van den huwe-
lijken staat behoorlijk te verrullen. Dit leert de Catechismus
uitdrukkelijk, zeggende: Het huwelijk is een Sacrament, waar^
door man en vrouw gratie ontvangen om de plichten van den huwelijken
staat behoorlijk te vervullen. (Zie meer in 't bijzonder, 5'^® V.)
d) Het is dus door Christus ingesteld; want God alleen
kan aan het uitwendige teeken gratiën verbinden.
2 V. Mag het Huwelijk van een ieder en met een
ieder worden aangegaan ?
A. Neen; want niet van degenen, noch met
degenen , die belofte van zuiverheid gedaan hebben ;
noch van, noch met zekere geestelyke personen, noch
met onkatholieken, noch met degenen, aan welke
men vermaagschapt is of ten aanzien van welke men
door eenig ander huwelyks-beletsel is verhinderd.
Twee vragen dienen hier duidelijkshalve gesteld te worden :
1»«. Mag een ieder trouwen P Neen; want trouwen mogen
niet, die belofte van zuiverheid gedaan hebben....
2'^®. Kunnen zij , die trouwen mogen, trouwen met wie ze
willen P Neen ; want niet met zekere, enz....
Katholieken mogen het huwelijk niet aangaan met onka-
tholieken , b. V. Protestanten. De H. Kerk heeft immer de
gemengde huwelijken afgekeurd en gestrengelijk verboden,
omdat daaruit dikwerf ist, onmin, onverschilligheid voor
den godsdienst, ja soms geloofsverzaking ontstaan, en omdat
ten gevolge van zulk huwelijk de katholieke opvoeding der
kinderen gewoonlijk gebrekkig is, niet zelden geheel ver-
waarloosd wordt.