Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
383
lente, zomer, herfst, waarop gewoonlijk de Priesters gewijd'
worden. In ons bisdom heeft de groote wijding plaats op
Quatertemper-Zaterdag na Pinksteren.
Vragen over de Les.
1. Waargm zijn wij den Priester grooten eerbied verschuldigdP
2. Om welke redenen mogen wij met grond een grooter ver-
trouwen in den Priester stellen dan in andere menschen P
3. Wat moet men denken van, en hoe zich gedragen omtrent
degenen, die zich slecht gezind jegens de Priesters toonen P
ACST m DERTIGSTE LES.
Yan hot Huwelijk.
1 V. Wat is het Huwelijk ?
A. Een Sacrament, waardoor man en vrouw wettig
verbonden worden, en gratie ontvangen om de plich-
ten van den huwelijken staat behoorlijk te vervullen.
Voor kinderen kan eene zeer korte verklaring dezer Les
volstaan. Heilzaam is het ieker hun in te prenten, dat het
Huwelijk van het begin der wereld eene goddelijke instelling
is geweest, en dat onze goddelijke Verlosser de natuurlijke
echtverbintenis voor gedoopten tot de waardigheid van een
Sacrament der Nieuwe Wet heeft verheven. Daarom leert
de Catechismus: Het huwelijk is een waar en eigenlijk gezegd
Sacrament der Nieuwe Wet.
a) Het uitwendig teeken van dit Sacrament is de duide-
Iqke , door woorden of teekenen, voor den eigen Pastoor en
twee getuigen (3''« V.), afgelegde verklaring van bruidegom
en bruid, dat zij eene echtverbintenis met elkander aangaan,