Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
378
Bet Priesterschap is een waar en eigenlijk gezegd Sacrament
der Nienwe Wet. Want het is:
a) Een uitwendig teeken, dat bestaat in de oplegging der
handen en de heilige woorden — ontvang den H. Geest, enz. —
van den Bisschop, welke de bedienaar is van dit Sacrament.
h) Door dit uitwendig teeken wordt niet alleen eene bij-
zondere gratie beteekend, maar c) ook medegedeeld. Daarom
zegt de Catechismus: Het Priesterschap is een Sacrament,
dooe hetwelk de Bedienaars van de ü. Kerk, d. w. z., degenen,
die door den Bisschop tot heil der zielen bijzonder aan den
dienst van God en van de H. Kerk worden toegewijd , gees-
telijke macht, en recht tot bijzondere gratie ontvangen,
om hun ambt, verschillend naar gelang der verschillende H.
Orden, (vgl. 2-'« V.) behoorlijk te bedienen. Behalve de bijzon-
dere dadelijke gratie, geeft het H. Priesterschap, waardig
ontvangen, uit zijn aard de vermeerdering der heiligmakende
gratie, en prent, al is het alleen^e/rft^ ontvangen, een eeuwig-
durend geestelijk merkteeken in de ziel.
Welk soort van Sacrament is het Priesterschap? (SO^te Bes,
13-1« en V.)
In welken staat moet dit Sacrament ontvangen worden ?
(lO-ie V.)
3Iag het meermalen in het leven ontvangen worden?
Waarom niet? (21»te en 22»»« V.)
d) Het Priesterschap moet dus door Christus zijn inge-
steld, wijl God alleen bij machte is aan een uitwendig teeken
gratiën te verbinden.
2 V, Wat moet het Priesterschap., d. i. het ont-
vangen van het Priesterschap (de Priesterwijding)
voorafgaan ?
A. De kruinschering of tonsuur , de vier kleinere
orden , en de orden van Subdiaken en Diaken.