Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
377
Ten , den zoeten naam Jesus, als men kan met den
mond, anders met het hart aanroepen.
Ten , bereid zijn, om de ongemakken en pijnen der
ziekte, ja, als het God belieft, den dood zeiven, geduldig te
ondergaan, tot boeting zijner zonden, in vereeniging met het
lijden en den dood, die Jesus uit liefde voor ons heeft doorstaan.
Om een zaligen dood te verkrijgen, is het aan te raden j
1° dagelijks iets b. v. een Wees gegroet te bidden ter eere
van den H. Jozef en de H. Barbara, bijzondere bescherm-
heiligen voor een zaligen dood. 2» Zich gewoon te maken
de stervenden alle dagen aan het stervend Hart van Jesns
aan te bevelen, met b. v. dikwijls te bidden : Stervend Hart
van Jesus, ontferm U over de stervenden. Zoo zal men ook
3« dikwijls aan den dood denken.
Vragen over de 36®'® Les.
1. Waarom wordt dit Sacrament heilig — laatste Oliesel
genoemd P
2. Hoe weet ge, dat het een Sacrament is P Waarom gelooft
ge dat? Toon aan, dat het wezenlijk een Sacrament is.
3. Wanneer mag iemand in dezelfde ziekte het H. Oliesel
tweemaal of meer ontvangen P
4. Noem een oorzaak, waarom iemand het H. Oliesel
ongeldig, onwaardig, zonder groote vrucht ontvangt.
5. Noem eenige middelen om een zaligen dood te verkrijgen.
ZETEI M DERTIGSTE LES.
Yan het Priesterschap.
1 V. Wat is het Priesterschap?
A. Een Sacrament, door hetwelk de Bedienaars
van de H. Kerk macht en gratie ontvangen, om hun
ambt behoorlijk te bedienen.