Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
376
Ten behoort men zich mei soortgelijke godvruchtige ge-
dachten als reeds zijn aangegeven, bezig te houden. Om zich
gemakkelijker met godvruchtige gedachten bezig te houden,
is het geraden , bij herhaling een blik te slaan op de beelte-
nis van de Koningin des Hemels, O. L. V., Moeder van
Barmhartigheid; van Jesus, uit liefde voor ons en tot boeting
onzer zonden onder de felste smarten aan het kruis gestorven.
Door het godvruchtig aanschouwen van het kruisbeeld zullen
de gevoelens van geloof, hoop, liefde en berouw gemakkelijk
in den zieke verlevendigd worden, vooral indien eene liefde-
volle pleegzuster die akten op gepaste wijze, kort en bondig
den zieke voorzegt.
Ten 4<ï'", behoort men zich te wachten van wereldsche bekommer-
nissen over geld en goed, familiebetrekkingen, enz.; maar poor-
al behoort men na de volle bediening (vgl. Les, 15<ie V.),
zich te wachten van zonde. £n toch valt men ten gevolge
der ziekte zoo lichtelijk in eenige zonde, vooral van ongeduld,
enz. Daarom is het geraden , zoo dikwijls een Priester ons
bezoekt, zich van die fout, en in *t algemeen van deze of
gene zonde, vroeger bedreven, te beschuldigen, en er telkens
de H. Absolutie over te ontvangen. Want door de herhaalde
H. Absolutie worden we niet alleen meer en meer gesterkt
om niet meer in de zonden te vallen, maar krijgen tevens
meer en meer kwijtschelding der tijdelijke strafien, die na de
vergeving der zonden veeltijds overblijven. (Vgl. 35«^^ Les ^
V.) De H. Absolutie, bij herhaling waardig ontvangen,
kort dus de straf van 't Vagevuur telkens meer en meer af.
Om ons van de strafien des Vagevuurs geheel te ontslaan,
geeft de Priester, na de toediening van het H. Oliesel, de
generale absolutie, ook de Apostolische zegen genoemd , omdat
de Priester die generale absolutie verleent krachtens machti'
ging van den Apostolischen Stoel van Petrus, of Zijne Heilig-
heid den Paus, die aan dien zegen een vollen afiaat verleend
heeft. Om dien aflaat in zijne volheid te verdienen , moet
men ten 1«®, eene akte van liefde en berouw verwekken.