Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
375
Ten 1. God te bedanken; ten 2. zich geheel aan
den goddehjken wil te onderwerpen ; ten 3. zich met
godvruchtige gedachten bezig te houden; ten 4. zich
te wachten van wereldsche bekommernissen, en vooral
van zonde.
Als men het H. Oliesel ontvangen heeft, behoort men ten
1"'', veel meer met het hart dan met den mond Qod te bedanken
voor de groote voordeelen door dit Sacrament ontvangen.
Ten , behoort men zich geheel aan den goddelijken wil te
onderwerpen. Immers volkomen onderwerping aan , tevreden-
heid met Gods heiligen wil betaamt ons, schepselen Gods, die
geheel van Hem , den Heer van leven en dood , afhankelijk J|
zijn. Die tevredenheid met Gods heilige beschikking is voorts Ij
een krachtig middel om de ongemakken der ziekte te ver-
zachten , ze met geduld te verduren. „ Geduldig zijn lijden
verdragen is volmaakter dan alle overige werken" , zegt de
H. Bonaventura. Geen wonder dus, dat die tevredenheid
met Gods wil zoo groote verdiensten aanbrengt voor den
Hemel, en de strafien des V^agevuurs zooveel vermindert,
verkort. „Geene boete of penitentie, zegt de H. Alphonsus
de Ligorio , is Gode meer welgevallig, dan ter voldoening
zijner zonden den dood bereidwillig (uit Gods vaderhand >
•die alles te onzen beste beschikt) aan te nemen, en geen
akte is volmaakter, dan den dood aan te nemen om den wil
Gods te volbrengen." (Prax. Cfessarii, cap. XI. n. 216, 250.)
Verplegers van zieken is het derhalve aanbevolen, hun van
tijd tot tijd voor te zeggen : „Onze Vader, die in de hemelen
zijt, uw wil geschiede op aarde, als in den hemel." „Mijn
Vader! indien het mogelijk is, laat deze kelk mij voorbij-
gaan: nochtans niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij. (Matth.
XXVI, 39.) „Dat de allerrechtvaardigste, allerhoogste en
allerbeminlijkste wil Gods in alles volbracht , geprezen en in
eeuwigheid hoog verheven worde. Amen." (100 dagen aflaat,
verleend door Pius VII 19 Mei 1818.)