Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
374
Ten S'J'ï, helpt het H. Oliesel de zieken tot de gezondheid, ah
het hun zalig is. Dus het H. Oliesel, bijtijds ontvangen, werkt
uit zijn aard mede tot herstel der gezondheid, als het den
zieken zalig is. Dus is dit uitwerksel (herstel der gezondheid),
hetwelk de H. Jacobus aanduidt, zeggende: Bn het gebed des
Geloofs zal hem (den zieke) behouden* (in 't leven houden),
voorwaardelijk te verstaan, nl. onder conditie, dat een langer
leven hem zalig is. Is hem dit zalig, dan zal het waardig
ontvangen van het H. Oliesel met de natuurlijke genees-
middelen, als op gewone wijze, meewerken tot herstel zijner
gezondheid.
Ik zeg, dan zal ... als op gewone wijze meewerken ...; om
aan te duiden, dat het uitwerksel van dat H. Sacrament ook
in dit opzicht wel altijd bovennatuurlijk is , maar zelden mira-
culeus. Het is dus onzinnig, dwaas, het ontvangen van het
H. Oliesel zoolang uit te stellen, dat de genezing van den
zieke blijkbaar als een mirakel zou moeten beschouwd worden.
Hieruit blijkt duidelijk, hoe weinig kennis van de waarheden
des geloofs, hoe weinig begrip van den Catechismus degenen
hebben, die bang zijn, dat, wordt hunnen dierbaren het H.
Oliesel toegediend, ze dan zeker zullen sterven , en daarom
het uiterste oogenblik afwachten. Juist het omgekeerde is
waar. Ontvangt een ernstig zieke bijtijds, terwijl hij nog in
*t volle gebruik is zijner rede en zintuigen, dat H Sacrament,
dan zal hij , als een langer leven, de gezondheid hem zalig
is, ook krachtens dit Sacrament te eerder herstellen.
De vijf opgenoemde voordeden, heilzame uitwerkingen van
dit Sacrament moeten voor een ieder even zoovele aansporin-
gen zijn om dagelijks ten minste een Wees gegroetje te bidden
ter eere van den H. Joseph, en van de H. Barbara, patrones
van een zaligen dood, om door hunne voorspraak het geluk
te verwerven in zijn uiterste waardig en met volle kennis
het H. Oliesel te ontvangen.
6 V. Wat behoort men te doen, als men hei H.
Oliesel ontvangen heeft ?