Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
372
ten 5. het helpt de zieken tot de gezondheid, als het
hun zalig is.
De CateehiBmuB noemt vijf bijzondere voordeelen op , die
het H, Oliesel geeft. Ten 1»« , het verlicht de zieken, d. w. z.,
beurt hen op , „door een groot vertrouwen op de goddelijke
barmhartigheid in hen op te wekken, waardoor ondersteund
zij de ongemakken en pijnen der ziekte lichter verdragen."
{Conc. V. Trente, t. a. p., hfdst. II.)
Ten , het vermindert de bekoringen , in dien zin, dat het
de overblijfselen der zonden vermindert, nl. de geneigdheid
tot het aardsche en tot de zonde, de gevoelloosheid voor het
hemelsche, en de uit beide deze gevolgen der zonden voort-
komende ongeregelde vreeze voor den dood, en dat het de
ziel der zieken versterkt, haar bqzondere dadelijke gratie en
kracht geeft om gemakkelijker aan de bekoringen des duivels
te weerstaan.
Ten S'i«, het vergeeft de dagelijksche zonden, waarover men
een onvolmaakt berouw heeft.
Ten , het neemt de doodzonden weg, m. a. w., vergeeft de
doodzonden, geeft vergiffenis van de doodzonden, die men
alsdan, d. w. z., die men onmiddellijk vóór of bij het ont-
vangen van het H. Oliesel niet in staat is, niet eens door
eenig teeken te geven kan biechten, mits men er een onvoU
maakt berouw over hebbe, of ten minste gehad hebbe, zóó
dat het nog voortduurt. Dus is, om door het H. Oliesel
vergiffenis der zonden te bekomen, gelijk tot de Biecht, een
onvolmaakt berouw noodzakelijk. (35"« Les, 20«« V.)
Let wel op, dat de Catechismus zegt: „ Het H. Oliesel
neemt de doodzonden weg, die men alsdan niet in staat is te
biechten. Want kan men ze dan biechten, ook maar door
eenig teeken te geven , dan moet men ze ook biechten. De
reden is bekend uit het antwoord op de 32«« V, der vorige
Les. Intusschen blijkt Gods groote barmhartigheid uit difc
4'ïe voordeel des H. Oliesels overduidelijk. Want omdat het