Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
371
A. Maar ééns in dezelfde ziekte ; doch indien het
doodsgevaar geheel geweken was en later terugkeerde,
zou het andermaal moeten toegediend worden.
Men mag het H. Oliesel maar ééns in dezelfde, doodsgevaar-
lijke, ziekte ontvangen; dus maar ééns in één en hetzelfde
gevaar van sterven. Doch indien dezelfde ziekte blijft bestaan,
maar het doodsgevaar, het gevaar van binnenkort ten gevolge
dier zelfde ziekte te sterven, geheel gtweken was en later terug-
keerde , zou het H. Oliesel andermaal moeten toegediend worden.
Dit gebeurt niet zelden bij teringlijders. Hunne eigenlijke
ziekte wordt zelden of nooit geheel beter, maar wel wijkt
dikwijls het doodsgevaar, waarin ze door een hevig toeval
nu en dan verkeeren.
4 V. In welken staat moet men het H. Oliesel
ontvangen ?
A. In staat van gratie.
Men moet het H. Oliesel in staat van gratie ontvangen,
omdat het voornamelijk een Sacrament der levenden is (30»w
Les, 15''« V.), d. w. z., omdat het vooral is ingesteld om in
de zieken, die de heiligmakende gratie reeds bezitten, deze
gratie te vermeerderen. (Vgl. 30'" Les, 18'' — 20»" V.)
Doch omdat het H. Oliesel voor zieken een aanvullings-
middel is van het H. Sacrament der Biecht en eene voltooiing
van geheel het christelijk leven , heeft het in sommige om-
standigheden ook de kracht om doodzonden te vergeven, de
heiligmakende gratie te verleenen, gelijk nader zal blijken
uit de verklaring van het vierde voordeel, welke het geeft.
5 V. Wat bijzonder voordeel geeft het H. Oliesel?
A. Ten 1. Het verlicht de zieken; ten 2. het
vermindert de bekoringen; ten 3. het vergeeft de
dagelijksche zonden; ten 4. het neemt de doodzonden
weg, die men alsdan niet in staat is te biechten;