Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
368
ZES m DERTIGSTE lES.
Tan het H, Oliesel.
1 V. Wat is het H. Olieael?
A. Een Sacrament, in hetwelk door de H. Zal-
ving en het gebed des Priesters de zieken in hunne
ziekte en hunnen uitersten nood verlicht en geholpen
worden.
Het H. OlieBel is een waar Sacrament der Nieuwe Wet.
Want het is ten 1»" , een uitwendig teeken. Immers 't is een
Sacrament, in hetwelk door de zichtbare H. Zalving met olijf-
olie en het hoorbaar gebed des Priesters de zieken , enz.
Omdat de stof van dit Sacrament bestaat in de zalving met
olijfolie, door den Bisschop op Witten Donderdag gewijd,
wordt dit Sacrament het H. Oliesel genoemd. Het wordt ook
dikwijls het laatste Oliesel genoemd in vergelijking met de
H. Olie, waarmede wij in het H. Sacrament des Doopsels,
en ten tweeden maal in het H. Sacrament des Vormsels ge-
zalfd worden.
Het gebed, hetwelk de Priester, de wettige bedienaar van
dit Sacrament, tijdens de zalving der vqf zintuigen : oogen ,
ooren, neus, mond, handen en voeten spreekt, luidt aldus:
„ Door deze heilige zalving, en zijne allergoedertierenste barmhar-
tigheid vergeve u de Heer al icat gij misdaan hebt door het gezicht,
het gehoor , enz.
Het eerste kenmerk van een Sacrament der Nieuwe Wet
is dus blijkbaar in het H. Oliesel aanwezig, nl. een uitwen-
dig teeken. Dat dit uitwendig teeken ten 2''«, ook eene bij-
zondere gratie beteekent, blijkt reeds nit de stof van dit
Sacrament, welke bestaat in de zalving met olijfolie , door
den Bisschop gewijd. Immers de zalving met olijfolie is een
natuurlijk middel om pijnen, smarten te verzachten, wonden
te heelen, te genezen, zwakke ledematen te versterken, enz.