Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
364
49 V. Hoe moet men zich gedragen^ als de Biecht-
vader oordeelt^ dat men de absolutie niet waardig is?'
A. Dan moet men zich aan zijn oordeel nederig
onderwerpen.
Immers niet de Biechteling zelf, maar de Biechtvader is door
Christus als rechter aangesteld, om te oordeelen of de Biech-
teling de absolutie waardig is of niet. De Biechteling moet
zich dus in deze zaak nederig aan het oordeel des Biecht*
vaders onderwerpen, te meer, omdat de Biechtvader in het
geven of uitstellen, en desnoods weigeren der H. Absolutie
niet naar eigene willekeur mag te werk gaan, maar op dood-
zonde verplicht is zijn oordeel te vormen naar de voorschrif-
ten der H. Kerk, die in naam van Christus verklaard heeft,
aan welke zondaars de H. Absolutie niet mag gegeven worden.
50 V. Mag de Biechtvader de absolutie geven aan
iemand^ die naar zijn oordeel de absolutie niet waar-
dig is ?
A. Neen ; hij zou dan zelf groote zonde doen.
Neen; de Biechtvader mag de absolutie niet geven aan
iemand , die naar zijn oordeel ze niet waardig is. Zou hij
wetens en willens ze toch aan zoo iemand geven, dan zou hij
zelf een groote zonde, eene doodzonde doen, eene groote heilig-
schennis bedrijven.
Volgens verklaring der H. Kerk mag de Biechtvader de
absolutie niet geven ten , aan hen, die geene teekenen
van berouw geven.
Ten , aan diegenen, welke haat en vijandschap niet
willen afleggen.
Ten 3''®, aan diegenen, welke het onrecht, dat ze aangedaan
hebben, niet willen herstellen, er geen restitutie van willen,
doen, als zij kunnen.