Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
360
44 V. Wat moet gij denken om alle schaamte te
overwinnen ?
A, Ten 1. Dat de Biecht een eeuwig geheim is;
ten 2, dat de Biechtvader de plaats bekleedt van Jesus
Christus, die vol liefde is jegens de zondaars; /fw 3. dat
het beter is zijne zonden in het geheim te belijden ,
dan in eeuwigheid er over beschaamd te moeten zijn.
Ten Istp, dat de Biecht een eeuwig, ook na den dood van
den Biechteling voortdurend geheim is. Een geheim , dat
minstens reeds grootendeels uit kracht van de wet der natuur,
en zeker volledig uit kracht der goddelijke en kerkelijke wet,
den Biechtvader op doodzonde verplicht nooit of nimmer en
in geen enkel denkbaar geval, zonder geheel vrijwillige toe-
stemming des Biechtelings, ook maar eene dagelijksche zonde
uit de Biecht te openbaren , of van de Biecht ten nadeele
van den Biechteling gebruik te maken. Ware er ook zijn
eigen leven , of het heil eener ziel, ja zelfs het heil der
maatschappij , of een hoe groot ook denkbaar belang mede
gemoeid, in betrokken, nooit of nimmer mag de Biechtvader,
zonder geheel vrijwillige toestemming des Biechtelings, het
in de Biecht toevertrouwde geheim openbaren, of er eenig
gebruik van maken ten nadeele van het H Sacrament der
Biecht in 't algemeen, of in 't bijzonder ten nadeele van den
Biechteling.
Niemand ter wereld, zelfs niet de Paus van Rome, kan in
die wet, om hoe zwaarwichtige redenen ook, ooit of immer
dispenseeren.
Jesus Christus, de insteller van het H. Sacrament der
Biecht, waakt blgkbaar zelf over de onschendbaarheid van
het geheim der Biecht. Want geen enkel geval, dat geschied-
kundige waarde heeft, kan aangehaald worden , waarin een
Priester ooit dit geheim verbroken heeft. Sinds ruim IS
eeuwen zijn er in elke eeuw afvallige Priesters geweest >
Triesters, die. tot ketterij of zedeloosheid zijn vervallen; an-