Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
357
Door welke soort van zonden verliest men het recht op den
hemel en verdient men de eeuwige straffen der hel P
Door elke doodzonde. (Vgl. 40»« Les, — 8«® V.)
Welk soort van berouw, volmaakt of onvolmaakt, wordt
door deze beweegreden aangeduid P -!
\\
Een onvolmaakt berouw. (Vgl. 18^^ en 19^« V.)
#1
Is het berouw, dat alleen of vooral uit deze of soortgelijke ]\
beweegreden voortkomt, voldoende om vergiflenis van eenige
doodzonden te verkrijgen zonder de Biecht?
Neen.
Met de Biecht?
Ja. (Vgl. 20«e V.)
Men zal zich met Gods gratie het best tot berouw opwek-
ken door na te denken ten 2"'«, dat Jesus, om de zonden te
boeten, de vreeselijkste pijnen en den smartelijksten dood heeft
ondergaan.
Wat heeft Jesus uit liefde voor ons, om voor onze zonden
te voldoen, geleden, en welken dood is Hij te dien einde
gestorven ?
A. lO'i« Les, 4'ie — V.
Welk soort van berouw, volmaakt of onvolmaakt, wordt
door deze beweegreden aangeduid P ||
A. Als zoodanig, d. w. z., als die beweegreden ons alleen
of vooral tot berouw opwekt, omdat Jesus ons door zijn
lijden en dood het bewijs heeft gegeven van zijne goedheid ^
jegens ons en wij dus alleen of vooral daarom bedroefd zijn
over onze zonden, omdat we door onze zonden Jesus zooveel ^
lijden en zulken smartelijken dood veroorzaakt hebben, dan
is ons berouw nog maar onvolmaakt; want het komt dan
slechts voort uit eene onvolmaakte liefde tot God.
Doch door die beweegreden komt men met Gods gratie,
als van zelf tot een volmaakt berouw, zoodat men Jesus, die