Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
§ 2.
11 V. Wordt buiten de Katholieke Kerk ook het
ware Geloof gevonden ?
A. Neen; daar vindt men geen goddelijk Geloof,
maar alleen een menschelijk goeddunken.
Buiten de Katholieke Kerk vindt men geen goddelijk ge-
loof, maar alléén een menschelijk goeddunken.
Dat wil zeggen: Niet-Katholieken gelooven wat zij goed-
vinden, wat met hunne denk- en zienswijze overeenkomt, en
de rest, die hun niet aanstaat, verwerpen zg.
12 y. Kan er niet meer dan één waar Geloof
zijn ?
A, Geenszins; want gelijk er maar één God is,
die de waarheden des Geloofs heeft geopenbaard , en
ééne H. Kerk, die ze voorhoudt, zoo kan er ook
maar één waar Geloof zijn.
Er kan maar één waar geloof zijn , omdat er maar één
God is, die de waarheden des geloofs heeft geopenbaard, en
er maar ééne ware Kerk is , die ze voorhoudt.
De uitleg van dat antwoord is deze:
De waarheid is maar één. Twee tegenstrijdige dingen kun-
nen nooit te gelijker tijd waar zijn.
Iets kan niet te gelijker tijd en onder't zelfde opzicht licht
en donker, zwart en wit, goed en kwaad zijn, enz.; één van
de twee kan maar waar zijn. God nu kan niets openbaren
dan de waarheid, die maar één is; omdat Hij de eeuwige
waarheid is. En de Kerk kan niets anders voorhouden dan
de waarheid, die maar één is, omdat zij, volgens Christus
beloften , onfeilbaar is; bijgevolg moeten alle sekten — dat
is, die zich van de Katholieke Kerk hebben afgescheiden —