Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
352
vallen in de zonden, wederom niet enkel in zooverre zij nit
haar aard een goed werk is , maar vooral in zoover ze een
volmakend deel is van het H. Sacrament der Biecht, en als
zoodanig ten minste bijzondere dadelijke gratiën geeft om
niet meer zoo gemakkelijk in zonde te vallen. (4'if V.)
36 V. Wanneer moet men zijne penitentie vol-
- brengen ?
A. Op den bepaalden tijd; ea als er geen tijd
bepaald is , zoodra mogelijk.
Men moet zijne penitentie volbrengen op den tijd door den
Biechtvader bepaald, en, als hij geen tijd bepaald heeft,
zoodra goedschiks mogelijk.
Als men zich niet herinnert, welke boete of penitentie de
Biechtvader heeft opgelegd , moet men ze navragen , zoodra
dit gevoeglijk kan geschieden.
§ 4.
Van de manier van biechten.
37 V. Wat behoort men te onderhouden, als men
te biecht gaat ?
A. Ten 1. Men moet God bedanken, dat Hij ons
in de zonden niet heeft laten sterven ; ten 2. den H.
Geest om gratie bidden ; ten 3. zijn geweten onder-
zoeken ; ten 4. de akten van geloof, hoop, liefde en
vooral van berouw verwekken; ten 5. zijne zonden
biechten ; ten 6. de penitentie volbrengen.
Men zal van zelf opmerken, dat gevraagd wordt: Wat men
behoort te onderhouden , als men te biecht gaat P en geant-
woord wordt wat men moet doen, als men te biechten gaat. —
Tusschen moeten en behooren bestaat hier een groot verschil.
Men moet onderhouden al wat noodzakelijk is om het H.