Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
350
alsdan, d. w. z., ten minste als men sinds zijne laatste goede
Biecht, alleen dagelijksche zonden te biechten heeft, over eene
reeds vergevene doodzonde, voordat men den Biechtstoel ingaat
of ten minste eer de H. Absolutie is uitgesproken, zijn Berouw
te vernieuwen en die vergevene doodzonde te voegen hij de
dagelijksche zonden, waarvan men zich beschuldigd heeft.
(Vgl. V.) Die reeds vergevene doodzonde behoeft men
niet meer met getal en omstandigheden te biechten ; 'tis
genoeg, dat men zegge: bovendien beschuldig ik mij van de
zonden, die ik vroeger, b. v. tegen de heilige deugd van
kuischheid, bedreven heb.
Is men zoo gelukkig, dat men zich niet bewust is ooit
eene doodzonde bedreven te hebben, dan is het raadzaam
bij de dagelijksche zonden, die men gewoonlijk bedrijft, er
eene soort bij te voegen, die men vroeger bedreven, en
waarover men op lateren leeftijd meer zeker beronw heeft
b. v. van ongehoorzaamheid aan vader en moeder, van oneer-
biedigheid in 't gebed, van leugentaal, enz.
34 V. Wat is men nog verplicht te doen., als men
de absolutie ontvangen heeft ?
A. Men moet de penitentie of voldoening volbren-
gen , welke de Biechtvader heeft opgelegd.
Na met een waar berouw en rechtzinnige belijdenis de H.
Absolutie ontvangen te hebben, is men nog verplicht, ter
voltrekking van het H. Sacrament der Biecht (vgl. inleiding
tot § 3) de penitentie of voldoening , b. v. het gebed , aalmoes
of ander goed werk te volbrengen, welke de Biechtvader heeft
opgelegd.
35 V. Waartoe dient de penitentie?
A. Ten 1. Om eenigszins te voldoen voor de tij-
delijke straffen der zonden ; ten 2. als een hulpmiddel
tegen het hervallen in de zonden.