Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
348
een herder zich verhengt, als hij een verloren schaap heeft
wedergevonden, evenzóó zal er in den hemel, (bij de Engelen
Gods) blijdschap zijn over éénen zondaar, die zich bekeert»
meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die geene
bekeering noodig hebben." (Vgl. Luc. XV. 7. 10.)
Kinderen, mocht iemand uwer vóór, bij, of na zijne eerste
H. Commnnie hel ongeluk gehad hebben vrijwillig eene dood-
zonde te verzwijgen, hij bidde eens een hartelijk „ Wees
gegroeten herstelle zoodra mogelijk zijne heiligschennis.
Blijde zal hg zijn , als dit pak van zijn hart af is ! Geeft
ten minste door een zucht, of anderszins den Biechtvader te
kennen, dat u iets bezwaart, die zulks merkende u verder
ondervragen zal.
In deze vraag was er spraak van eene doodzonde, die men
vrijwillig verzwegen heeft.
De volgende vraag handelt over eene onvrijwillig vergeten
doodzonde, en luidt:
31 V. Is de Biecht goed, waarin men onschuldig
eene doodzonde vergeet ?
A. Ja , zulke biecht is goed ; en men krygt ook
vergiffenis van de zonde, die men onschuldig vergeten
heeft.
Zulke Biecht, waarin men onschuldig eene doodzonde vergeet te
belijden, is goed, en men krijgt ook, krachtens het fl. Sacrament
der Biecht, wel niet rechtstreeks maar zijdelings, vergiffenis
van de zonde, die men onschuldig vergeten heeft te belijden.
32 V. Moet men die vergetene doodzonde nog
biechten , als men ze later indachtig wordt ?
A. Ja , want Christus wil, dat alle doodzonden
die na het Doopsel gedaan zijn, eens gebiecht worden.
Als men die vergetene doodzonde indachtig wordt vóór de